วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์รายการ Club Friday Show โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์รายการ Club Friday Show โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,520,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,520,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content