วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางวารสารการเงินธนาคารฉบับพิเศษ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับครบรอบธนาคารออมสิน ฉบับรางวัลนักการเงินแห่งปี และฉบับทำเนียบบัตรเครดิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

“ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางวารสารการเงินธนาคารฉบับพิเศษ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับครบรอบธนาคารออมสิน ฉบับรางวัลนักการเงินแห่งปี และฉบับทำเนียบบัตรเครดิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content