วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 10 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 10 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,835,010.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,835,010.00

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร