วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน และตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Insert Fact Sheet) โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน และตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Insert Fact Sheet) โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

2,033,000.00

วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร