วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์สลากออมสินพิเศษ ภาพ พระมหากษัตริย์ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์สลากออมสินพิเศษ ภาพ พระมหากษัตริย์ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

156,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร