วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

4,188,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร