วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบ Social Monitoring เชื่อมต่อระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบ Social Monitoring เชื่อมต่อระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,318,941.25

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,318,941.25

วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content