วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ CBS เพื่อรองรับการส่งข้อมูลรายการไป ระบบ GSB Money โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ CBS เพื่อรองรับการส่งข้อมูลรายการไป ระบบ GSB Money โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

7,835,433.00

วันที่ประกาศ : 17 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร