วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบ CBS รองรับเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบ CBS รองรับเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

9,805,000.00

วันที่ประกาศ : 8 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร