วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM ให้รองรับการทำรายการรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM ให้รองรับการทำรายการรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content