วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บรักษาลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจ (Authorized Signature Management Subsystem) โดยวิธีพิเศษ “

“ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บรักษาลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจ (Authorized Signature Management Subsystem) โดยวิธีพิเศษ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content