วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางรูปแบบ Social Network ของ ปันโปร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางรูปแบบ Social Network ของ ปันโปร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

757,239.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

757,239.90

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content