วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,795,850.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,795,850.00

วันที่ประกาศ : 12 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content