วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างผลิตเต็นท์แบบพับเก็บได้ จำนวน 700 หลัง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างผลิตเต็นท์แบบพับเก็บได้ จำนวน 700 หลัง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,393,590.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,393,590.00

วันที่ประกาศ : 4 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content