วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างผลิตพร้อมติดตั้งสติ๊กเกอร์ป้ายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายนอกขบวนรถไฟฟ้า City Train แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างผลิตพร้อมติดตั้งสติ๊กเกอร์ป้ายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายนอกขบวนรถไฟฟ้า City Train แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content