วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างผลิตและวางสื่อสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์ ในรายการเจาะประเด็นข่าวค่ำ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างผลิตและวางสื่อสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์ ในรายการเจาะประเด็นข่าวค่ำ โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

7,233,200.00

วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร