วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายนอกบ้าน (ป้ายมัปปี้) โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายนอกบ้าน (ป้ายมัปปี้) โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content