วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ SMEs Start up Thailand สร้างธุรกิจใหม่ พลิกเศรษฐกิจไทยสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ SMEs Start up Thailand สร้างธุรกิจใหม่ พลิกเศรษฐกิจไทยสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content