วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างปรึกษาเพื่อวางแผนและบริหารจัดการพอร์ต การลงทุนของธนาคาร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางจ้างปรึกษาเพื่อวางแผนและบริหารจัดการพอร์ต การลงทุนของธนาคาร โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

6,200,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร