วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและห้องน้ำประชาชนของธนาคารออมสิน ภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและห้องน้ำประชาชนของธนาคารออมสิน ภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,053,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,053,000.00

วันที่ประกาศ : 6 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content