วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยควบคุมและบริหารหนี้ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตปราจีนบุรี (ธนาคารออมสินสาขาวัฒนานคร) จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยควบคุมและบริหารหนี้ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตปราจีนบุรี (ธนาคารออมสินสาขาวัฒนานคร) จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

3,674,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,674,000.00

วันที่ประกาศ : 11 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร