วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี (สาขาวัดสิงห์) จังหวัดชัยนาท โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี (สาขาวัดสิงห์) จังหวัดชัยนาท โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content