วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานห้อง Agent Video Call Center เครื่อง VTM ณ อาคารแอทสาทร ชั้น ๑๓ พร้อมติดตั้งผ้าม่านทึบแสง อาคารแอทสาทร ชั้น ๑๒,๑๓,๑๔,๑๘ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานห้อง Agent Video Call Center เครื่อง VTM ณ อาคารแอทสาทร ชั้น ๑๓ พร้อมติดตั้งผ้าม่านทึบแสง อาคารแอทสาทร ชั้น ๑๒,๑๓,๑๔,๑๘ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content