วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาซับสมอทอด จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีสอบราคา

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาซับสมอทอด จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีสอบราคา

วงเงินงบประมาณ

719,000.00

วันที่ประกาศ : 3 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร