วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

202,000.00

วันที่ประกาศ : 25 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร