วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

170,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร