วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ อาคารแอทสาทร ชั้น 12 (ส่วนเพิ่มเติม) กรุงเทพ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ อาคารแอทสาทร ชั้น 12 (ส่วนเพิ่มเติม) กรุงเทพ โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

2,044,000.00

วันที่ประกาศ : 30 ธ.ค. 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร