วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคารออมสินภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 และภาค 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคารออมสินภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 และภาค 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content