วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ
Skip to content