วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Image Cheque Clearing And Archive System (ICAS) สำหรับ Software ส่วนเรียกเก็บและหักบัญชี และธนาคารออมสินสาขาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Image Cheque Clearing And Archive System (ICAS) สำหรับ Software ส่วนเรียกเก็บและหักบัญชี และธนาคารออมสินสาขาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

16,191,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

16,007,880.00

วันที่ประกาศ : 30 ส.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content