วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Bill Payment และ Request to Pay สำหรับพัฒนาระบบ GSB PromptPay Gateway ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Bill Payment และ Request to Pay สำหรับพัฒนาระบบ GSB PromptPay Gateway ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

702,973.40

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

702,973.40

วันที่ประกาศ : 28 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content