วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงานรองรับบัตรรูปแบบต่างๆ (Card & Payment) เพื่อรองรับการโอนเงินพร้อมเพย์ Promptpay สำหรับพัฒนาระบบงาน GSB Promptpay Gateway โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงานรองรับบัตรรูปแบบต่างๆ (Card & Payment) เพื่อรองรับการโอนเงินพร้อมเพย์ Promptpay สำหรับพัฒนาระบบงาน GSB Promptpay Gateway โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,543,207.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,491,045.00

วันที่ประกาศ : 9 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content