วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป TeamMate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป TeamMate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

4,700,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,686,708.86

วันที่ประกาศ : 13 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร