วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษา Software Module สำหรับโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS ตามข้อกำหนดของ VISA ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษา Software Module สำหรับโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS ตามข้อกำหนดของ VISA ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,465,280.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,465,280.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content