วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Loan Origination and Process system ที่มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม (Change Request) เพื่อเชื่อมโยงกับระบบงาน Fax Server และระบบงาน GIS โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Loan Origination and Process system ที่มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม (Change Request) เพื่อเชื่อมโยงกับระบบงาน Fax Server และระบบงาน GIS โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

11,652,201.96

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

10,329,734.29

วันที่ประกาศ : 3 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content