วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมการส่งรหัสรายการบัญชี (Feed) ของระบบงานสงเคราะห์ชีวิต ระยะเวลา 459 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมการส่งรหัสรายการบัญชี (Feed) ของระบบงานสงเคราะห์ชีวิต ระยะเวลา 459 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

726,225.21

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

726,225.21

วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content