วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมลิฟท์บรรทุก ณ อาคารคลังเอกสารลาดพร้าว 71 และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่อาคาร 14 (แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมลิฟท์บรรทุก ณ อาคารคลังเอกสารลาดพร้าว 71 และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่อาคาร 14 (แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วงเงินงบประมาณ

1,075,000.00

วันที่ประกาศ : 21 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร