วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม ETHERNET SWITCH สำหรับติดตั้งบนรถยนต์ตู้เคลื่อนที่ (รถ Mobile) จำนวน 30 ชุด ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีสอบราคา

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม ETHERNET SWITCH สำหรับติดตั้งบนรถยนต์ตู้เคลื่อนที่ (รถ Mobile) จำนวน 30 ชุด ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีสอบราคา

วงเงินงบประมาณ

642,000.00

วันที่ประกาศ : 8 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร