วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานเช่าซื้อตามหลักศาสนาอิสลาม โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานเช่าซื้อตามหลักศาสนาอิสลาม โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

1,304,544.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร