วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Hardware and System Software และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน Supporting Software โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการลงทุน Investment System โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Hardware and System Software และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน Supporting Software โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการลงทุน Investment System โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content