วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบงาน Data Center Network จำนวน 2 ระบบ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบงาน Data Center Network จำนวน 2 ระบบ โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content