วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสิทธิในการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop Management System โดยยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสิทธิในการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop Management System โดยยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content