วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงระบบงาน ESB (Enterprise Service Bus) แบบ HA (High Availability) โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงระบบงาน ESB (Enterprise Service Bus) แบบ HA (High Availability) โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content