วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบริการรักษาคาวามปลอดภัยธนาคารออมสินสาขาถนนเศรษฐกิจ 1 โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางจ้างบริการรักษาคาวามปลอดภัยธนาคารออมสินสาขาถนนเศรษฐกิจ 1 โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

138,672.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร