วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตามเกณฑ์ Market Conduct โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ ประจำปี 2566

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตามเกณฑ์ Market Conduct โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ ประจำปี 2566

วงเงินงบประมาณ

6,291,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,920,685.50

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content