วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

27,250,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

27,249,990.40

วันที่ประกาศ : 3 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content