วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำขอบเขตงาน แผนการดำเนินงาน การจัดทำ ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) สำหรับธนาคาร โดยวิธีคัดเลือก “

“ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำขอบเขตงาน แผนการดำเนินงาน การจัดทำ ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) สำหรับธนาคาร โดยวิธีคัดเลือก “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content