วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณสำรองประกันภัย วิธีเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation : GPV) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน กันยายน และธันวาคม 2559 เพื่อรองรับการเข้าสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS4 Phase I) โดยวิธีตกลง

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณสำรองประกันภัย วิธีเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation : GPV) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน กันยายน และธันวาคม 2559 เพื่อรองรับการเข้าสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS4 Phase I) โดยวิธีตกลง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content