วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าธนาคารออมสินเปรียบเทียบกับคู่แข่งในด้านการให้บริการและด้านผลิตภัณฑ์ ปี 2559

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าธนาคารออมสินเปรียบเทียบกับคู่แข่งในด้านการให้บริการและด้านผลิตภัณฑ์ ปี 2559

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content