วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรมด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อใช้ในการทดสอบกำไรและประมาณการกระแสเงินสดในแผนธุรกิจ สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว โดยวิธีตกลง

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรมด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อใช้ในการทดสอบกำไรและประมาณการกระแสเงินสดในแผนธุรกิจ สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว โดยวิธีตกลง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content